© Knijnenburg Producties 2012

Privacy Policy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Frisolaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: