Manuele therapie in Praktijk Frisolaan in Voorschoten en Leidschendam

© Knijnenburg Producties 2012

Manuele
therapie

Fysiotherapie

Geriatrische
fysiotherapie

Medisch
pedicure

Manuele therapie
(de Utrechtse school/methode van der Bijl)

Manuele therapie is een behandelmethode om functieproblemen in gewrichten te verbeteren. De manueeltherapeut probeert de beweeglijkheid van de gewrichten gunstig te beïnvloeden, zodat (pijn- en bewegings) klachten van het bewegingsapparaat zich kunnen herstellen.
De behandeling bestaat uit driedimensionale passieve “mobilisaties” aan gewrichten: de manueeltherapeut beweegt uw gewrichten op een specifieke manier met als doel de bewegingsfuncties te verbeteren. Niet alleen waar de klachten zich bevinden, maar ook in andere gewrichten, omdat het lichaam als één geheel wordt gezien. Omdat iedereen op zijn eigen manier beweegt, wordt de therapie hierop afgestemd. De gewrichtsbewegingen worden geoptimaliseerd, waardoor bewegingsbeperkingen worden hersteld en de pijn zal verminderen. Bij onze methode worden gewrichten rustig bewogen op een milde, meestal pijnvrije manier. In onze behandeling wordt er dus niet “gekraakt”.

Hoe kunnen klachten ontstaan?
Pijn en functieproblemen van het bewegingsapparaat ontstaan wanneer het normale evenwicht van de bewegende weefsels verstoord raakt. Dat kan gebeuren door verandering van (werk-) houding, ongewone arbeid, eenzijdig of overmatig gebruik van lichaamsdelen, een ongeluk of zelfs door psychische invloeden. Als gevolg daarvan kunnen zich klachten ontwikkelen aan gewrichten, spieren, pezen, gewrichtsbanden, tussen­wervel­schijven, etc. Het bewegen wordt dan moeilijk en/of pijnlijk. Gewrichten worden stijf, spieren kunnen verkrampen, pezen en kapsels kunnen gaan irriteren. Pijn kan ook gaan uitstralen naar andere delen van het lichaam, zoals in een arm of been.
Wanneer deze klachten aanhouden, komt dat vaak doordat de beweeg­lijk­heid van een of meerdere gewrichten is afgenomen. De manueeltherapeut probeert deze gewrichtsmobiliteit te herstellen.

De manueeltherapeutische behandeling
Bij de eerste keer wordt er een uitgebreid vraaggesprek gehouden over uw klacht en gezondheid, maar ook over uw dagelijkse activiteiten. Hierna volgt het manueeltherapeutische lichamelijke onderzoek, waarbij wordt gekeken naar houding, bewegingen en pijn. Tevens wordt er een aantal gewrichtsmetingen gedaan. Hierna zal de therapeut uitleg geven over uw klacht en over de mogelijke oorzaken. Het behandelplan wordt met u besproken.
Een manuele therapie behandeling duurt ongeveer een half uur. Binnen een beperkt aantal behandelingen moet de therapie resultaat hebben en zullen uw klachten moeten verbeteren. De behandeling wordt ondersteund door oefeningen en adviezen.
Soms ervaart u een tijdelijke reactie op de behandeling. Deze is per patiënt verschillend en varieert van moeheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn tot zelfs een toename van uw klachten. Deze reacties zijn normaal en zullen na korte tijd weer verdwijnen.
De behandeling vindt eenmaal per week of per 2 weken plaats, om het lichaam de tijd te geven om anders te gaan bewegen en te reageren op de behandeling. Soms is het nodig om de manuele therapie te ondersteunen met fysiotherapie, om uw herwonnen bewegingsmogelijkheden actief te oefenen.
Indien na 3-5 behandelingen geen gunstig effect waarneembaar is, wordt de therapie beëindigd en vindt terugkoppeling en/of overleg met de huisarts of specialist plaats.

Andere aandachtpunten in de therapie:
Individuele aandacht, oefeningen voor thuis en stimuleren van lichaams­beweging, lichaamshouding op werk en thuis, bij arbeidsverzuim begeleiding naar volledige arbeid in overleg met bedrijfsarts, preventie om klachten in de toekomst te voorkomen.

Welke klachten kunnen behandeld worden?